1. En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (d'ara endavant LSSI), passem a indicar:

El lloc web és titularitat de: Francesc Xavier Sicart i Codniachs (d'ara endavant "administrador")

Adreça: Coscoll 4.

CP: 08640 –Olesa de Montserrat (Barcelona)

NIF: B-39151968.

2. Propietat intel·lectual i responsabilitat sobre els continguts.

 1. Queda prohibit qualsevol ús dels continguts del lloc web del administrador, concretament els textos, el disseny, les obres, les marques, els logotips, el codi font i qualsevol altre element susceptible de protecció, sense l'autorització expressa dels seus titulars. Es podran compartir continguts quan l'administrador així ho autoritzi.

 

 Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels propietaris legítims. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts al lloc web administrador estan protegits per la llei.

 

 2. L'administrador no es fa responsable dels continguts a què es dirigeixen els enllaços ubicats al lloc web, segons el que estableix l'article 17 de la LSSI.

 

 3. L'administrador no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el lloc web titularitat administrador i els serveis que s'hi ofereixen.

 

Per això, l'usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d'explotació per qualsevol procediment de la totalitat o part dels continguts d'aquest lloc web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual o industrial administrador o del titular dels mateixos, podent donar lloc a l'exercici per part administrador de totes les accions judicials o extrajudicials que poguessin correspondre en exercici dels seus drets.

 

 Així mateix, la informació a què el client pot accedir a través del lloc web administrador pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d'una altra índole. En conseqüència, l'administrador no serà responsable en cap cas i en cap concepte de les infraccions que pugui cometre l'Usuari en relació amb aquests drets.

 

4. EN CAP CAS l'administrador SERÀ RESPONSABLE DE DANYS DIRECTES, INDIRECTES, ESPECIALS O DERIVATS DE L'ÚS D'AQUEST LLOC WEB O D'ALTRES LLOCS ALS QUALS S'HAGI ACCEDIT A TRAVÉS D'ENLLAÇOS, INCLOUENT, SENSE CAP LIMITACIÓ, QUALSEVOL PÈRDUA DE BENEFICIS, INTERRUPCIÓ DEL NEGOCI, PÈRDUA DE PROGRAMES O DADES EN EL SEU SISTEMA DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ O SIMILAR.

3. Legislació aplicable i jurisdicció competent.

Aquesta política legal queda subjecta al que estableixen les lleis espanyoles. Per a qualsevol conflicte derivat de la seva interpretació, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Martorell (Barcelona), sempre que això no sigui contrari al que disposa l'article 29 de la LSSI.

4. Condicions dús.

L'Usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els continguts i els serveis de conformitat amb la Llei, aquest Avís Legal, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'Usuari s'obliga a no utilitzar el lloc web, els seus continguts o els serveis que es prestin a través d'aquesta amb finalitats o efectes il·lícits, contraris a aquesta política legal, o lesius d'interessos o drets de tercers, o que de qualsevol altra manera, puguin danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar el lloc web, els seus continguts o els seus serveis o impedir-ne un ús normal per part d'altres usuaris.

 

Així mateix, l'Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, fer malbé les dades, programes o documents electrònics que es trobin al lloc web.

 

5. Condicions particulars.

Aquest Avís Legal és aplicable per a qualsevol Usuari que accedeixi al lloc web titularitat de l'administrador.

 

Els usuaris que lliurin les seves dades personals per a qualsevol funcionalitat del lloc web del administrador, hauran d'acceptar la Política de privadesa.